Laboratorium Badań Nieniszczących

Oferujemy wykonawstwo:

  • badań penetracyjnych złączy spawanych
  • badań wizualnych übadań radiograficznych odlewów i spoin
  • badań ultradźwiękowych połączeń spawanych, wyrobów hutniczych
  • obmiarów promieniowania i skażeń.


W HSW wykonywane są badania (metodą magnesowania) na obecność ewentualnych wad powierzchniowych i podpowierzchniowych;

Głębokość badania: do 5 [mm];
maks. wymiary badanego detalu: Ø 500 [mm],
L 10 000 [mm] – defektoskopowanie, rozmagnesowywanie.