HSW S.A. - firma z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, w związku z rozwojem poszukuje do swoich struktur osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA W BIURZE EKONOMICZNO – FINANSOWYM

Miejsce pracy: Stalowa Wola
Nr ref. GF/05/2017

Celem istnienia stanowiska jest efektywna obsługa i współpraca w obszarze ekonomiczno – finansowym.

Zakres obowiązków

 • Kompleksowa obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego w obszarze ekonomiczno – finansowym.
 • Koordynacja i nadzór nad prawidłowością i terminowością płatności dokonywanych przez Firmę.
 • Ścisła współpraca z bankami i innymi zewnętrznymi instytucjami finansowymi oraz działami firmy.
 • Dbałość o zabezpieczenie płynności finansowej Firmy.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podejmowania przez Zarząd decyzji finansowych w obszarze pozyskiwania środków finansowych.
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie realizowanych przez Biuro funkcji i zadań.
 • Przygotowywanie wniosków dla Zarządu w zakresie działalności Biura,
 • Stały monitoring stopnia realizacji planów finansowych Firmy, określanie stopnia odchyleń i przyczyn ich powstawania.
 • Ocena oraz rozliczanie projektów inwestycyjnych.
 • Ocena zagrożeń realizacji planu rzeczowo – finansowego na dany rok.
 • Bieżące raportowanie bezpośredniemu przełożonemu postępów prac oraz ewentualnych zagrożeń / opóźnień.

Wymagania / Oczekiwania

 • Min. 3 lata doświadczenia popartego sukcesami na stanowisku specjalisty w Dziale Finansów, Controllingu lub pokrewnych.
 • Wykształcenie wyższe – kierunkowe,
 • Praktyczna wiedza ekonomiczno – finansowa zwłaszcza z zakresu funkcjonowania dużych firm,
 • Umiejętność sporządzania planów i analiz ekonomiczno – finansowych z wykorzystaniem sprzętu i systemów informatycznych.
 • Znajomość podstaw KP i prawa spółek handlowych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office – zwłaszcza arkusz Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Współpraca zespołowa.
 • Zaangażowanie i kultura osobista.
 • Wytrwałość i konsekwencja w działaniu,
 • Komunikatywność,
 • Terminowość, sumienność, lojalność i dyspozycyjność.

Oferujemy

 • Pracę w firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w ramach umowy o pracę.
 • Udział w ciekawych projektach.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w różnorodnych zespołach pracowniczych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń oraz udział w konferencjach branżowych.
 • Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych na kierunkach związanych wykonywaną w Firmie pracą.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ( CV + list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@hsw.pl z dopiskiem w temacie wiadomości odpowiedniego nr referencyjnego lub też tradycyjnie na adres:

Biuro Zasobów Ludzkich
Huta Stalowa Wola S.A.
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola, Polska

 

 Prosimy dopisanie następującej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).