Zapraszamy do składania ofert pisemnych na zakup środków trwałych