• Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i RozwojuFinansowanie: Narodowe Centrum
    Badań i Rozwoju

155 mm samobieżna haubica KRYL - prototyp