2017-06-06
Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. powołała Zarząd na nową kadencję

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola w dniu 1 czerwca 201 7 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych członków Zarządu HSW S.A.

Rada Nadzorcza HSW SA ustaliła liczbę członków Zarządu na trzy osoby, a następnie powołała z dniem 1 czerwca na kolejną wspólną kadencję następujące osoby:  Pana Bernarda Cichockiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Pana Bartłomieja Zająca na stanowisko Członka Zarządu.

Lista artykułów